Welkom in de Markuskerk!

Welkom in de Markuskerk!
Onze kerk profileert zich als ‘open, betrokken en gastvrij’. Als predikant ervaar ik dat dat meer dan alleen mooie woorden zijn. De betrokkenheid op elkaar is groot en er is veel ruimte om samen naar nieuwe wegen te zoeken. Gelukkig ook steeds meer samen met de andere kerken van de PG Breda. Het is de roeping van de kerk – om met Samuel Wells te spreken – om ‘de schepping te vieren, te genieten van cultuur en te delen in bloeiend leven’. Daaraan willen we de komende jaren opnieuw vorm geven in en rond ons kerkgebouw, bijvoorbeeld door de herinrichting van onze tuin. Het is erg inspirerend om daar samen mee bezig te zijn, niet alleen met gemeenteleden, maar ook met andere gebruikers van ons gebouw. Welkom in de Markuskerk!
Ds. Ton van Prooijen
 
 
Onze kerkgemeenschap

Onze kerkgemeenschap
De Markuskerk, Hooghout 96,
4817 ED  Breda
Maakt deel uit van
de Protestantse gemeente Breda

Als kerkgemeenschap rond de Markuskerk willen we een open, betrokken en gastvrije gemeenschap zijn. Dat proberen we vorm te geven in onze vieringen, elke zondag om 10 uur 's ochtends. En in onze activiteiten doordeweeks, zoals de koffieochtend, de maaltijden van de kookclub en allerlei thema-avonden. Omzien naar elkaar vinden we ook belangrijk als kerkgemeenschap. Er is veel aandacht voor kinderen en jeugd, en voor de omlijsting van onze vieringen met muziek en bloemen. Onze predikant is ds. Ton van Prooijen.
 
Vieringen en agenda Vieringen en agenda
Ga voor een overzicht van onze vieringen naar: https://www.pknbreda.nl/vieringen
Online meevieren of terugkijken kan via Kerdienstgemist (volg de link).
De agenda van de Protestantse gemeente Breda is in te zien via: https://www.pknbreda.nl/agenda 
 
 
Ik ben nieuw Ik ben nieuw
Ben je nieuw in Breda en lid van de Protestantse Kerk Nederland, dan krijg je een welkomstbrief en neemt de wijkouderling contact met je op.

Als je geen lid bent maar wel geïnteresseerd in onze kerkgemeenschap, dan informeren we je graag in een kennismaking bij jou thuis over het reilen en zeilen in onze wijkgemeente. Stuur een mail naar de voorzitter van ons pastoraal team, Rob Snijders, voor een oriënterend gesprek.
 
Diaconie Diaconie
De ZWO-commissie en de diaconie lopen voorop in de ‘Breda-brede’ samenwerking. In de Markuskerk leeft een sterk diaconaal bewustzijn. Diaconale projecten krijgen veel aandacht, bijvoorbeeld tijdens de veertigdagentijd. Elke maand worden er levensmiddelen en geld ingezameld voor de voedselbank.
 
Nieuwsbrief Samen op Zondag Nieuwsbrief Samen op Zondag
Samen op Zondag is de gezamenlijke nieuwsbrief voor de hele Protestantse gemeente te Breda. Wekelijks wordt deze nieuwsbrief verzonden naar een groot aantal mailadressen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: https://www.PKNBreda.nl/nieuwsbrief.
 
Oecumene

Oecumene
Er zijn goede contacten met onze overburen van de Rooms-katholieke Michaelkerk. Twee keer per jaar (in januari en in september) is er een oecumenische viering. Daarnaast participeren leden van de Markuskerk actief in de Bredase Raad van Kerken, bijvoorbeeld in de zomervieringen in de Grote Kerk, het verdiepingsprogramma Stilstaan bij Geloven en het Coventry middaggebed in de Grote Kerk. 
 
 
Kerkblad S'Amen Kerkblad S'Amen
Tien keer per jaar verschijnt het kerkblad S'Amen voor de hele Protestantse Gemeente Breda. Het wordt automatisch naar alle leden van de Protestantse Gemeente Breda gestuurd.
 
Contact Contact
Voor algemene informatie over de Markuskerk kunt u terecht bij de scriba van ons sectieteam, Wilma Bondzio-Hupkens. De voorzitter van het sectieteam is Paul Vlaardingerbroek.