Gespreksgroep jong-volwassenen Sp!rit2 Gespreksgroep jong-volwassenen Sp!rit2
Donderdagavond (19:3021:00 uur). Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Met een groep van eindtwintigers / begin dertigers komen wij elke 3 weken bij elkaar. Aan de hand van een boekje praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt.
Donderdag 22 september 19:30 uur begint ons nieuwe seizoen. We beginnen dan met het boek ‘Randfiguren’ van Johan Visser. Elke avond staat dan een bijbels randfiguur in de schijnwerpers. Zij spelen in Gods verhaal een verrassende rol. Als buitenstaander hebben ze verrassend veel van God begrepen en tonen de onverwachtse en genadige manier waarop God zijn weg onder de mensen gaat. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!
 
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in onze kerk. We werken hierbij steeds meer samen met de andere Protestantse Kerken in Breda. Op dit moment zoeken we naar nieuwe vormen, zoals online vieringen en gezamenlijke bijeenkomsten Breda-breed. In de ‘diensten voor klein en groot’ maken we op een creatieve manier contact tussen de verschillende generaties. Contactpersoon voor de kindernevendienst is Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Ds. Aap Ds. Aap
Vier keer per jaar is er een kerk-op-schoot-viering, helemaal toegespitst op kinderen van 0-4 jaar. Houd hiervoor de agenda op de website in de gaten!


 
 
De 10+ club

De 10+ club
Voor de hoogste groepen van de basisschool (en de eerste klas van de middelbare) is er de 10+club. Die komt één keer per maand bij elkaar, op vrijdagavond van 19:30-20:30 uur onder leiding van ds. Ton van Prooijen. De 10+club is trouwens niet alleen voor kinderen van de Markuskerk! Zie ook de jeugdactiviteiten op onze jeugdpagina: www.pknbreda.nl/jeugd
 
 
Cantorij

Cantorij
We hebben een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. De cantorij repeteert op maandagavond, van 20:00-22:00u in de kerk. Extra stemmen zijn zeer welkom! Contactpersoon voor de cantorij is Ank van Dooren. Op hoogtijdagen is er extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit.  Regelmatig zijn er koren te gast.
 
Inloopochtend voor de wijk

Inloopochtend voor de wijk
Elke donderdagochtend, van half 10 tot 12 uur, is er een inloop. Voor iedereen. Voor geanimeerde gesprekken met buurtgenoten of voor een persoonlijk gesprek met een ander, een spelletje sjoelen of Rummikub, of een vraag over zorg of een ander probleem aan een vrijwilliger, een moment van stilte en een kaarsje in de Stiltehoek of een gesprek met een vrijwilliger of (elke eerste donderdag van de maand aanwezig) met ds Ton van Prooijen. Stage-leerlingen van het Breda College verzorgen de koffie en thee en begeleiden de spelletjes. Neem gerust je buren mee!
 
Kookclub

Kookclub
Onze Kookclub verzorgt elke derde dinsdag van de maand een driegangendiner in de kerk. Meestal schuiven er zo’n 40-50 mensen aan. Je kunt je aanmelden voor deze maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek  of Miny Smaling.
 
 
Pastorale Werkgroep

Pastorale Werkgroep
We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. Dat is een taak voor elk gemeentelid, maar in het bijzonder voor ons pastorale team en de bezoekmedewerkers. We houden bij wie van onze tachtigplussers heeft aangegeven dat hij/zij contact wil met van één van onze bezoekmedewerkers. De predikant wordt ingezet voor het zgn. crisispastoraat (bij ziekte, overlijden en andere crisismomenten), voor gesprekken over geloofsvragen en bij doop en belijdenis. Hij is ook altijd aanwezig bij onze koffie-ochtend, elke eerste dinsdag van de maand van 10:30-12:00u. Contactpersoon van het pastorale team is ouderling Rob Snijders. 
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Bloemenwerkgroep Bloemenwerkgroep
De bloemengroep van de Marcuskerk bestaat uit 11 personen die ieder gedurende een maand ervoor zorgen dat er één, soms twee vazen met bloemen staan voor gemeenteleden die dat nodig hebben.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd, met kerst, in de 40 dagen tijd, met Pasen, Pinksteren en in de Oogstdienst en als er iets bijzonders te vieren is, verzorgt een groepje van drie personen een symbolische bloemschikking.

 
 
Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk

Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk
De leden van de ”Interieur/Kunstcommissie” van de Markuskerk zijn Neeltje Struijk en Jan Lambrechts.
Wij zijn met elkaar bezig de Markuskerk te adviseren met de inrichting, exposities in de Voorhof te organiseren en kleine verzamelingen in de vitrinekast in de hal. Dit doen we al vele jaren met plezier er zijn heel wat mooie schilderijen in onze Voorhof te zien geweest. Ook bijzondere voorwerpen in de vitrinekast te bewonderen.
 
 
ANBI Gemeente en Diaconie ANBI Gemeente en Diaconie
Bekijk via deze link de ANBI gegevens van onze gemeente

Bekijk via deze link de ANBI gegevens van onze diaconie
 
Stichting Behoud Markuskerk Stichting Behoud Markuskerk
Naam:          Stichting Behoud Markuskerk
Opgericht:     8 januari 1976
RSIN-nummer:              006569250
KvK:                              41102903
Postadres secretariaat: Hoogdonk 7, 4854 LB Bavel.

Het doel van de Stichting Behoud Markuskerk is:
 • De instandhouding van de Markuskerk ten behoeve van het pastoraat van de predikant die in en om de Markuskerk te Breda zijn werkzaamheden heeft;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, doch met uitzondering van diaconale en zendingsactiviteiten.
Klik hier voor het jaarverslag van 2021

 
lees meer ยป
 
Sectieteam Markuskerk Sectieteam Markuskerk
 • Paul Vlaardingerbroek (voorzitter)
 • Wilma Bondzio- Hupkens (scriba)
 • ds. Ton van Prooijen (predikant)
 • Ellen van Hooijdonk 
 • Wim van de Giessen
 • Sonja Vrins-Kamminga
 • Rob Snijders
 • Jan Willem van der Wel
 • Victor Witter