Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk

Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk
De leden van de ”Interieur/Kunstcommissie” van de Markuskerk zijn Regina de ruiter, Neeltje Struijk en Jan Lambrechts.
Wij zijn met elkaar bezig de Markuskerk te adviseren met de inrichting, exposities in de Voorhof te organiseren en kleine verzamelingen in de vitrinekast in de hal. Dit doen we al vele jaren met plezier er zijn heel wat mooie schilderijen in onze Voorhof te zien geweest. Ook bijzondere voorwerpen in de vitrinekast te bewonderen.
 
 
Sectieteam Markuskerk Sectieteam Markuskerk
  • Paul Vlaardingerbroek (voorzitter)
  • Wilma Bondzio- Hupkens (scriba)
  • Ellen van Hooijdonk 
  • Wim van de Giessen
  • Sonja Vrins-Kamminga
  • Rob Snijders
  • Victor Witter
  • ds. Ton van Prooijen (predikant)
 
Cantorij

Cantorij
We hebben een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. De cantorij repeteert op maandagavond, van 20:00-22:00u in de kerk. Extra stemmen zijn zeer welkom! Contactpersoon voor de cantorij is Ank van Dooren. Op hoogtijdagen is er extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit.  Regelmatig zijn er koren te gast.
 
De 'Koffieochtend'

De 'Koffieochtend'
Voor geanimeerde gesprekken met elkaar of voor een persoonlijk gesprek met een ander. Elke eerste dinsdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur. Neem gerust je buren mee!
 
Kookclub

Kookclub
Onze Kookclub verzorgt elke derde woensdag van de maand een driegangendiner in de kerk. Meestal schuiven er zo’n 40-50 mensen aan. Je kunt je aanmelden voor deze maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek  of Miny Smaling.
 
 
Pastorale Werkgroep

Pastorale Werkgroep
We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. Dat is een taak voor elk gemeentelid, maar in het bijzonder voor ons pastorale team en de bezoekmedewerkers. We houden bij wie van onze tachtigplussers heeft aangegeven dat hij/zij contact wil met van één van onze bezoekmedewerkers. De predikant wordt ingezet voor het zgn. crisispastoraat (bij ziekte, overlijden en andere crisismomenten), voor gesprekken over geloofsvragen en bij doop en belijdenis. Hij is ook altijd aanwezig bij onze koffie-ochtend, elke eerste dinsdag van de maand van 10:30-12:00u. Contactpersoon van het pastorale team is ouderling Rob Snijders. 
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Bloemenwerkgroep Bloemenwerkgroep
De bloemengroep van de Marcuskerk bestaat uit 11 personen die ieder gedurende een maand ervoor zorgen dat er één, soms twee vazen met bloemen staan voor gemeenteleden die dat nodig hebben.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd, met kerst, in de 40 dagen tijd, met Pasen, Pinksteren en in de Oogstdienst en als er iets bijzonders te vieren is, verzorgt een groepje van drie personen een symbolische bloemschikking.

 
 
Stilstaan bij Geloven

Stilstaan bij Geloven
De sectie Markuskerk levert, met de andere secties van de PGB, een bijdrage aan het programma "Stilstaan bij Geloven" van de Raad van Kerken Breda. U kunt hier doorklikken naar de site van de Raad van Kerken Breda.
 
ANBI Gemeente ANBI Gemeente
Bekijk via deze link de ANBI gegevens van onze gemeente
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Bekijk via deze link de ANBI gegevens van onze diaconie
 
Stichting Behoud Markuskerk Stichting Behoud Markuskerk
Klik hier voor het jaarverslag van 2018
Klik hier voor de begroting 2019