Stichting Behoud Markuskerk Stichting Behoud Markuskerk
De bedragen die zijn en worden verkregen uit legaten, schenkingen, erfstellingen worden zo goed mogelijk beheerd om het gebouw van de Markuskerk en de activiteiten die daarin plaatsvinden te ondersteunen. De afgelopen en ook komende jaren heeft de stichting zich verbonden om een bijdrage te leveren in de loonkosten van de predikant. De stichting ondersteunt de kindernevendienst in de Markuskerk. Voor het gebouw wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd om bij te kunnen dragen aan de onderhoudskosten en vervanging van zaken zoals verwarmingsketel, dak e.d.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:                        Martin Tiernego
Secretaris:                       Henri van Wijngaarden
Penningmeester:              Ellen van Hooijdonk- van der Stelt
Bestuurslid:                      Adri Bos
Bestuurslid:                      Wim van de Giessen


Overweegt u om de Stichting te steunen, dan kunt u uw gift storten op:
Rekeningnummer:              IBAN: NL37ABNA0520667085
Ten name van:                   Stichting Behoud Markuskerk
Onder vermelding van:       Gift voor Stichting Behoud Markuskerk Breda
terug