Nieuwe ruimte Kindernevendienst! Nieuwe ruimte Kindernevendienst!
   
Nu het herstel van de predikantenkamer is afgerond is een prachtige ruimte voor de Kindernevendienst ontstaan!
terug