Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk afgerond!

Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk afgerond!
Op donderdagavond 11 november 2020 werd de Markuskerk getroffen door een vuurwerkbom met enorme explosiekracht. De predikantenruimte, toilet en voorportaal werden vernield; het metselwerk en kozijnen waren naar buiten geblazen en het dak opgetild. Politie en brandweer waren snel ter plekke maar konden verder niets betekenen. De kosten om de schade te herstellen bleken uiteindelijk bijna een ton te bedragen.
Na de nodige voorbereidingen is begin mei begonnen met het herstelwerk dat eind juli gereed was. Direct daarop is de ruimte ingericht voor de Kindernevendienst en medio augustus zijn de gordijnen opgehangen. Er volgt nog een oplevering door en met de verzekeraar. 
Nadere informatie: Henri van Wijngaarden
 
terug