Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk

Verbouwing predikanten-ruimte Markuskerk
Na de nodige voorbereidingen is begin mei begonnen met het herstel. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit:
  • Sloop buitenmetselwerk
  • Sloop gedeeltelijk binnen metselwerk  
  • Verwijderen alle buitenkozijnen en binnenkozijnen; de deuren waren er al uitgeblazen
  • Tijdelijk verwijderen van installaties en interieur.
De huidige stand van zaken (eind juni) is dat de verbouwing vrijwel gereed is. Er volgt nog een oplevering door en met de verzekeraar. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft besloten om de bestaande buitenmuur te verhogen met een laag hekwerk om overklimmen te bemoeilijken. Binnen het sectieteam is in overleg met het CvK besloten de ruimte na de verbouwing te bestemmen voor de Kindernevendienst. De verwachting is dat de ruimte na de inrichting in augustus met het begin van het kerkelijk jaar in gebruik genomen zal worden. Hierover volgt nog berichtgeving.
Nadere informatie: Henri van Wijngaarden
terug