WELKOM

WELKOM
De Markuskerk, Hooghout 96,
4817 ED  Breda
Maakt deel uit van
de Protestantse gemeente Breda

De Markuskerkgemeente is een open en gastvrije gemeenschap. Die openheid en gastvrijheid proberen we op zondag vorm te geven in vieringen en bij de koffie daarna, maar ook in ontmoetingen doordeweeks. Veelkleurigheid in de liturgie is kenmerkend voor onze gemeente. Onze predikant is ds. Ton van Prooijen en de vaste organisten zijn Wybo Wagenaar en Ben Wevers.
lees meer ยป
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Samen op Zondag is de gezamenlijke nieuwsbrief voor de hele Protestantse gemeente te Breda. Wekelijks wordt deze nieuwsbrief verzonden naar een groot aantal mailadressen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: www.PKNBreda.nl.
 
Vieringen en agenda Vieringen en agenda
Ga voor een overzicht van onze vieringen naar: https://www.pknbreda.nl/vieringen
Online meevieren of terugkijken kan via Kerdienstgemist (volg de link).
De agenda van de Protestantse gemeente Breda is in te zien via: https://www.pknbreda.nl/agenda
 
Cantorij

Cantorij
We hebben een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. De cantorij repeteert op maandagavond, van 20:00-22:00u in de kerk. Extra stemmen zijn zeer welkom! Contactpersoon voor de cantorij is Ank van Dooren. Op hoogtijdagen is er extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit.  Regelmatig zijn er koren te gast.
 
 
Kinderen

Kinderen
We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in onze kerk. Iedere zondag is er kindernevendienst. In de ‘diensten voor klein en groot’ maken we op een creatieve manier contact tussen de verschillende generaties. Contactpersoon voor de kindernevendienst is Ellen van Hooijdonk.
Voor de hoogste groepen van de basisschool (en de eerste klas van de middelbare) is er de 10+club. Die komt één keer per maand bij elkaar, op vrijdagavond van 19:30-20:30u onder leiding van ds. Ton van Prooijen. De 10+club is trouwens niet alleen voor kinderen van de Markuskerk! Zie ook de jeugdactiviteiten op onze jeugdpagina: www.pknbreda.nl/jeugd
 
 
Ds. AAP

Ds. AAP
Vier keer per jaar is er een kerk-op-schoot-viering, helemaal toegespitst op kinderen van 0-4 jaar. Houd hiervoor de agenda op de website in de gaten. Onze jeugdouderling, Marlies Brandwijk Jeugdouderling@PKNBreda.nl kan meer informatie geven over alle kinderactiviteiten.
 
 
Diaconie Diaconie
De ZWO-commissie en de diaconie lopen voorop in de ‘Breda-brede’ samenwerking. In de Markuskerk leeft een sterk diaconaal bewustzijn. Diaconale projecten krijgen veel aandacht, bijvoorbeeld tijdens de veertigdagentijd. Elke maand worden er levensmiddelen en geld ingezameld voor de voedselbank.
 
Oecumene Oecumene
Er zijn goede contacten met onze overburen van de Rooms-katholieke Michaelkerk. Twee keer per jaar (in januari en in september) is er een oecumenische viering. Daarnaast participeren leden van de Markuskerk actief in de Bredase Raad van Kerken.