Diaconie Diaconie
'Heb uw naaste lief als uzelf’, is een kernboodschap van het christendom. De kerk roept ons daarom steeds op te werken aan een rechtvaardige wereld. Op de diaconale pagina van de Protestantse Gemeente Breda vind je uitgebreide informatie over de doelen die we daarbij ondersteunen.

De Markuskerk gemeenschap draagt daaraan haar steentje bij. We zetten ons, samen met vrijwilligers uit de Lucas- en Johanneskerk en de R.K. Michaelkerk (schuin tegenover de Markuskerk), in voor noodopvang van asielzoekers.
In de Michaelkerk organiseren we, met een groep van Oekraïense vluchtelingen en vrijwilligers uit de Markus- en Michaelkerk, een Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. En in onze wijkinloop op de donderdagochtend (ook samen met de Michaelkerk) is er, behalve gezelligheid en de mogelijkheid van een pastoraal gesprek, ook de mogelijkheid van een sociaal advies. Elke maand zamelen we producten en geld in voor de Voedselbank Breda. Eén keer in het jaar is er een (sobere) diaconale maaltijd waarvan de opbrengt naar een goed doel gaat.
 
Cantorij

Cantorij
De Markuskerk heeft een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. We repeteren op maandagavond, van 20:00-22:00 uur in de Markuskerk. Regelmatig treden we op tijdens een viering. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Ilse Jordan (06-4167 3244) en kom een keer kijken! Je bent van harte welkom! Op hoogtijdagen is er in de Markuskerk vaak nog extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit. Regelmatig zijn er ook andere koren te gast in de kerk.
 
 
Inloop op donderdagochtend

Inloop op donderdagochtend
Elke donderdagochtend van half 10 tot 12 uur is er een inloop in de Markuskerk. Voor geanimeerde gesprekken met buurtgenoten of voor een persoonlijk gesprek met een ander. Voor een spelletje sjoelen of Rummikub, of een vraag over zorg of een ander probleem aan een vrijwilliger. Voor een moment van stilte en een kaarsje in de Stiltehoek of een gesprek met een vrijwilliger of (elke eerste donderdag van de maand aanwezig) met ds Ton van Prooijen. Iedereen is van harte welkom! En neem gerust je buren mee!
Met vrijwilligers uit de Markuskerk en de Michaelkerk verzorgen we de inloopochtenden. En wil je meedoen om de inloopochtenden te verzorgen en heb je een luisterend oor, neem dan contact op met Victor Witter (06-2378 7731). Je bent van harte welkom!
 
 
Aan tafel!

Aan tafel!
Elke derde dinsdag van de maand gaan we aan tafel! De Kookclub van de Markuskerk verzorgt dan een heerlijk driegangendiner in de kerk. De kerkzaal wordt omgebouwd in een restaurant en iets vóór 18:00 uur schuiven zo'n 40 à 50 mensen aan. Je bent vanaf 17:30 uur van harte welkom! Het is heel gezellig en de maaltijden zijn heerlijk. Om 19:30 uur sluiten we de maaltijd af.
Je kunt je aanmelden voor de maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek of Miny Smaling. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Als je het leuk vindt te helpen bij de voorbereidingen, het meehelpen koken of na afloop met het afruimen, neem dan gerust contact op met één van ons.
 
 
Pastorale Werkgroep Pastorale Werkgroep
We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. Dat is een taak voor elk gemeentelid, maar in het bijzonder voor ons pastorale team en de bezoekmedewerkers. We houden bij wie van onze tachtigplussers heeft aangegeven dat hij/zij contact wil met van één van onze bezoekmedewerkers. De predikant wordt ingezet voor het zgn. crisispastoraat (bij ziekte, overlijden en andere crisismomenten), voor gesprekken over geloofsvragen en bij doop en belijdenis. Hij is ook altijd aanwezig bij onze koffie-ochtend, elke eerste dinsdag van de maand van 10:30-12:00u. Contactpersoon van het pastorale team is ouderling Rob Snijders. 
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Bloemenwerkgroep Bloemenwerkgroep
De bloemengroep van de Marcuskerk bestaat uit 11 personen die ieder gedurende een maand ervoor zorgen dat er één, soms twee vazen met bloemen staan voor gemeenteleden die dat nodig hebben.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd, met kerst, in de 40 dagen tijd, met Pasen, Pinksteren en in de Oogstdienst en als er iets bijzonders te vieren is, verzorgt een groepje van drie personen een symbolische bloemschikking.

 
 
Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk

Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk
De leden van de ”Interieur/Kunstcommissie” van de Markuskerk zijn Neeltje Struijk en Jan Lambrechts.
Wij zijn met elkaar bezig de Markuskerk te adviseren met de inrichting, exposities in de Voorhof te organiseren en kleine verzamelingen in de vitrinekast in de hal. Dit doen we al vele jaren met plezier er zijn heel wat mooie schilderijen in onze Voorhof te zien geweest. Ook bijzondere voorwerpen in de vitrinekast te bewonderen.