Jeugd

Jeugd
Er is veel aandacht voor jeugd, met activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Alle activiteiten worden Breda-Breed georganiseerd in één van de wijkkerken (roulerend).
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondag in één van de wijkkerken Kindernevendienst.
Voor kinderen van groep 7 en 8 is er Basis catechese op de 1e, 3e, en 5e vrijdagavond van de maand.
Een keer per maand is er op vrijdagavond tussen 17:30 en 19:30 uur de Familietafel, om gezinnen met kinderen t/m de basisschool leeftijd met elkaar in verbinding te brengen om – met geloof als leidraad – elkaar te inspireren in geloofsopvoeding. We starten met een maaltijd en er is natuuractiviteit voor de kinderen.
Voor kinderen in de middelbare school leeftijd is er één keer per maand Next Level.
Wil je je baby of peuter meenemen naar de kerk? Jullie zijn van harte welkom, en desgewenst kan creche ter plekke geregeld worden.
Meer informatie vind je op de pagina jeugd van de Protestantse Gemeente Breda.
 
Diaconie

Diaconie
'Heb uw naaste lief als uzelf’. De kerk roept ons steeds op te werken aan een rechtvaardige wereld. Op de diaconale pagina van de Protestantse Gemeente Breda vind je uitgebreide informatie over de doelen die we daarbij ondersteunen.

De Markuskerk gemeenschap draagt daaraan haar steentje bij. Regelmatig is er een noodopvang van asielzoeers in de Markuskerk, georganiseerd samen met vrijwilligers uit de Lucas- en Johanneskerk en de R.K. Michaelkerk.

In de Michaelkerk organiseren we, met een groep van Oekraïense vluchtelingen en vrijwilligers uit de Markus- en de Michaelkerk, een Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. En in onze wijkinloop voor het Brabantpark op donderdagochtend in de Michaelkerk (ook georganiseerd door Markus- én Michaelkerk) is iedereen welkom. Elke maand zamelen we producten en geld in voor de Voedselbank Breda. Eén keer in het jaar is er een (sobere) diaconale maaltijd waarvan de opbrengt naar een diaconaal doel gaat.
 
Wijkinloop Brabantpark

Wijkinloop Brabantpark
Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur is er in de Michaelkerk een inloop voor de wijk Brabantpark, georganiseerd door de Markus- en de Michaelkerk. Om buurtgenoten te ontmoeten of voor een gesprek. Voor een spelletje, of een vraag over bijvoorbeeld zorg of gemeentelijke regelingen. Voor een meditatief moment in de Stiltehoek van de kerkzaal of een gesprek met een vrijwilliger of (elke 1e donderdag van de maand aanwezig) met ds Ton van Prooijen. Iedereen is van harte welkom! En breng gerust je buren mee! Info: Victor Witter (06-2378 7731)
 
Aan tafel!

Aan tafel!
Elke derde dinsdag van de maand gaan we aan tafel! De Kookclub van de Markuskerk verzorgt dan een heerlijk driegangendiner in de kerk. De kerkzaal wordt omgebouwd in een restaurant en iets vóór 18:00 uur schuiven zo'n 40 à 50 mensen aan. Je bent vanaf 17:30 uur van harte welkom! Het is heel gezellig en de maaltijden zijn heerlijk. Om 19:30 uur sluiten we de maaltijd af.
Je kunt je aanmelden voor de maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek  (alettavl@planet.nl) of Miny Smaling (j.smaling@planet.nl). Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Als je het leuk vindt te helpen bij de voorbereidingen, het meehelpen koken of na afloop met het afruimen, neem dan gerust contact op met één van ons.
 
Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
Een belangrijke taak van de kerk is omzien naar elkaar: een bloemetje bij blijdschap of verdriet, voor elkaar bidden, of een kop koffie drinken met een praatje.  We geloven dat iedereen op deze manier naar elkaar kan omzien. Daarnaast verzorgen we:
De wekelijkse Inloop donderdagochtend in de Michaelkerk, met elke 1e donderdag van de maand 'Koffiedrinken met Ton';
De maandelijkse maaltijd,op de 3e dinsdag van de maand;
Contact met de bezoekmedewerkers;
Vervoer van en naar de kerk op zondag;
C
ontact met wie nieuw is in onze  wijkgemeente;
Vieringen in de Leystroom en gesprekken in Vredenbergh;
We willen een ontmoetingsplek realiseren voor jongeren.
We werken nauw samen met de Werkgroep Pastoraat van de Lucaskerk. 
Voor crisispastoraat neemt u contact op met een van de ouderlingen. Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft? Geef het svp aan ons door.Wij zijn: de predikant Ton van Prooijen, Aletta Vlaardingerbroek, Wilma Bondzio, Victor Witter en Rob Snijders
 
 
Oecumenische bijeenkomsten Vredenbergh Oecumenische bijeenkomsten Vredenbergh
In Vredenbergh zijn er oecumenische gesprekken in samenwerking met de RK parochie van de Heilige Familie. Op woensdagmiddagen van 15:00-16:54 uur. Het programma voor 2023/2024 is: 6 september: Kerken en slavernij, door Victor Witter.
18 oktober: Vaarwel, door pastor Hanny den Ouden. Over allerlei keuzes die je moet maken bij de uitvaart van een geliefde.
22 november: Malaria en tropische geneeskunde, door Gerrit Verburg, internist.
31 januari: In het licht van de schaduw, door pastor Hanny den Ouden. Over moeilijke en mooie kanten van het ouder-worden.
27 maart 2024: Chagall’s gebrandschilderde ramen, door Herman Teerhöfer, geestelijk verzorger SURPLUS.
29 mei: de eerste brief van Paulus aan Thessalonicenzen, door pastor Henk Berflo.
24 juli 2024: Bomen in cultuur, religie en natuur, door Karin Nelson, biologe.

 
 
Werkgroep Leren & Ontmoeten Werkgroep Leren & Ontmoeten
Werkgroep Leren en ontmoeten
Leren, mensen stimuleren zich te verdiepen in het evangelie, en Ontmoeten en te verbinden als kinderen van één Vader, daar gaat het in deze werkgroep om.
Dat doen we met een Oecumenisch (samen met de parochies) Leerhuis in de Lucaskerk en de Markuskerk, met activiteiten voor ontmoeting, geloofsverdieping, actualiteit, creativiteit en ontspanning. Dit najaar (2023) met elke maand een nieuw thema: '(On)vrede' in september, 'Vertel me wie je bent' in oktober, 'Afscheid en verlies' in november en 'De geest van Kerst' in december.  Hier vind je het programma voor dit najaar.
Voorafgaand aan de Leerhuisavond kun je deelnemen aan een gezamenlijk maaltijd (kosten E 5,50), waarvoor je je via de website www.PKNBreda.nl/formulier  kunt opgeven, uiterlijk zondagavond vóór de leerhuisavond. Aan beide onderdelen van de avond kun je afzonderlijk meedoen.
Heb je zin om mee te doen met het organiseren van deze activiteiten, neem dan gerust contact op met Arja van der Velde, arjavandervelde@gmail.com
 
 
Cantorij

Cantorij
De Markuskerk heeft een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. We repeteren op maandagavond, van 20:00-22:00 uur in de Markuskerk. Regelmatig treden we op tijdens een viering. Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Ilse Jordan (06-4167 3244) en kom een keer kijken! Je bent van harte welkom! Op hoogtijdagen is er in de Markuskerk vaak nog extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit. Regelmatig zijn er ook andere koren te gast in de kerk.
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Bloemenwerkgroep

Bloemenwerkgroep
(Symbolische bloemschikking met Pasen 2023)
Een aantal gemeenteleden van de Markuskerk zorgen bij toerbeurt voor de aanwezigheid van bloemen tijdens de vieringen. Na afloop van de dienst gaan die naar zieken, jarigen of jubilarissen. Betty van Wijngaarden zorgt voor de coördinatie.
De liturgische bloemschikkingen tijdens vieringen op feestdagen worden in samenwerking met de Lucaskerk verzorgd. Daarbij sluiten we aan bij het thema voor die viering vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. In Samen op Zondag wordt dan een meditatieve tekst geplaatst die verbinding legt met de symboliek van de bloemschikking. Neeltje Struyk, Miny Smaling en Betty van Wijngaarden verzorgen dat in de Markuskerk.
 
Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk

Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk
De leden van de ”Interieur/Kunstcommissie” van de Markuskerk zijn Neeltje Struijk en Jan Lambrechts.
Wij zijn met elkaar bezig de Markuskerk te adviseren met de inrichting, exposities in de Voorhof te organiseren en kleine verzamelingen in de vitrinekast in de hal. Dit doen we al vele jaren met plezier er zijn heel wat mooie schilderijen in onze Voorhof te zien geweest. Ook bijzondere voorwerpen in de vitrinekast te bewonderen.