Actueel Actueel
Symposium Kerk en Slavernij. Geschiedenis – heden – toekomst
Op vrijdag 26 januari 2024 is dit symposium gehouden in de Markuskerk. Sprekers waren Mgr. Karel Choennie (bisschop van Paramaribo), prof. dr. Heleen Zorgdrager (hoogleraar PThU, betrokken bij het onderzoek naar kerk en slavernij) en dr. Ferdinand Igbeche (pastor Destiny Church International Breda). Het symposium is nog online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Markuskerk Breda)
Organisatie: Bisdom Breda, Protestantse Gemeente Breda, Mattheüskerk, Destiny Church International Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda en de Stichting Herdenking Afschaļ¬ƒng Slavernij Breda (HASB).

Hoop op Vrede (?/!)
Op veel plaatsen in de wereld wordt op vrijdagmiddag gebeden voor vrede en verzoening, ook in Breda, Middelburg en Rotterdam. Dit ‘Coventry-gebed’ (bij ons de eerste van de maand om 12:00 uur in de Grote Kerk) vindt haar oorsprong in de kathedraal van Coventry, die in november 1940 werd verwoest. De dag na het bombardement vond men twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat er niet gekozen moest worden voor vergelding, maar voor verzoening. Na de oorlog ontstond vanuit Coventry een wereldwijd netwerk van kerken, de ‘Community of the Cross of Nails’.
Breda, Middelburg en Rotterdam, drie lidsteden van deze Community, houden op 18 februari een regiobijeenkomst vanaf 11:00 uur in de Lutherse Kerk (Breda). Tot ongeveer 11:45 uur is er koffie en kunnen we kennismaken en ervaringen uitwisselen. Daarna trekken we onze jassen weer aan voor een stadswandeling langs plekken van vrede. Rond 13:00 uur zijn we terug. Dan lunchen we. Om 13:30 uur willen we doorpraten over het thema HOOP. En om 14:30 uur willen we de bijeenkomst afsluiten met het Coventrygebed voor vrede en verzoening.
We gebruiken de achteringang van de kerk, Stadserf 3 Breda. Graag doorgeven als je komt (gp.wilms@ziggo.nl).
Petra Wilms, Bram Heringa en Ton van Prooijen

 
terug