Actueel Actueel
Deze zomer weer zomerdiensten in de Grote Kerk Breda
In de maand juli en de eerste 2 weken in augustus. Het thema is "Wat is wijsheid?". 
We leven in een ingewikkelde tijd. Hoe ga je om met alle vragen die op je af komen, met alle onzekerheid over de toekomst, met de spanningen in wereld en in onze eigen samenleving, met keuzes in je persoonlijke leven? Wat is wijsheid? Die vraag staat centraal in de bijbelse wijsheidsliteratuur (denk aan boeken als Spreuken, Prediker en Job, maar bijvoorbeeld ook aan de Bergrede van Jezus). Natuurlijk geven deze bijbelboeken geen kant-en-klare antwoorden op de dilemma’s van nu, maar ze bieden wel richtingaanwijzers voor een ‘wijs’ leven. In zes zomerdiensten volgen we de route die deze richtingaanwijzers aangeven.
Aanvang om 10:00 uur. Voor een volledig overzicht, klik hier.

Zaterdag 6 juli 19:00 uur Michaelkerk, Hooghout 67: Gebedsviering voor alle slachtoffers in Gaza, Israël en de Westbank

Op zaterdagavond 6 juli zal er in de Michaelkerk in Breda-Oost een gebedsviering worden gehouden waarin we alle slachtoffers gedenken van het conflict in Gaza, Israël en de Westbank. Deze gebedsviering wordt georganiseerd door de Michaelkerk (RK) en de Markuskerk (PKN).

Noodopvang in de Markuskerk
De huidige gasten zijn een Irakees gezin met vier kinderen. Zij zijn van harte welkom geheten en we hopen dat ze een goede tijd bij ons hebben. Het zijn Yezidi's, een montheistische godsdienst die voortkomt uit Indo-Iraanse tradities. Yezidi's hebben te maken gehad met geweld en vervolging, met name door Islamitische Staat (IS). Nederland heeft de situatie van de Yezidi's erkend als genocide.


 
terug