Diaconie Diaconie
Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van de mensen en van de wereld als haar belangrijkste taak gezien. Vanuit de kerken klinkt dus altijd de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. De gemeenteleden van de kerk zijn dus eigenlijk allemaal 'diakenen': zij hebben hun ogen en oren open om materiële nood in hun dagelijkse omgeving op te vangen en door te geven.
De afgelopen jaren ondersteunde onze Diaconie bijvoorbeeld de Voedselbank Breda, het Mondiaal Centrum Breda, het Annahuis, Schuldhulpmaatje, de Herberg, Werelddiakonale hulp voor diverse landen. Meer details op de diakonale pagina van de Protestantse Gemeente Breda, te bereiken via deze link.
Aan al dit diakonale van de Protestantse Gemeente Breda werk draagt de Markuskerk gemeenschap haar steentje bij.

Specifiek voor de Markuskerkgemeenschap zijn haar inzet voor de Noodopvang van asielzoekers en voor de Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Ook worden elke maand produkten en geld ingezameld voor de Voedselbank Breda.
 
Cantorij

Cantorij
We hebben een eigen cantorij, o.l.v. Ilse Jordan. De cantorij repeteert op maandagavond, van 20:00-22:00u in de kerk. Extra stemmen zijn zeer welkom! Contactpersoon voor de cantorij is Ank van Dooren. Op hoogtijdagen is er extra muzikale inbreng op trompet, hoorn en fluit.  Regelmatig zijn er koren te gast.
 
Inloopochtend voor de wijk

Inloopochtend voor de wijk
Elke donderdagochtend, van half 10 tot 12 uur, is er een inloop. Voor iedereen. Voor geanimeerde gesprekken met buurtgenoten of voor een persoonlijk gesprek met een ander, een spelletje sjoelen of Rummikub, of een vraag over zorg of een ander probleem aan een vrijwilliger, een moment van stilte en een kaarsje in de Stiltehoek of een gesprek met een vrijwilliger of (elke eerste donderdag van de maand aanwezig) met ds Ton van Prooijen. Stage-leerlingen van het Breda College verzorgen de koffie en thee en begeleiden de spelletjes. Neem gerust je buren mee!
 
Kookclub

Kookclub
Onze Kookclub verzorgt elke derde dinsdag van de maand een driegangendiner in de kerk. Meestal schuiven er zo’n 40-50 mensen aan. Je kunt je aanmelden voor deze maaltijd op de intekenlijst in de kerk of bij Aletta Vlaardingerbroek  of Miny Smaling.
 
 
Pastorale Werkgroep

Pastorale Werkgroep
We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. Dat is een taak voor elk gemeentelid, maar in het bijzonder voor ons pastorale team en de bezoekmedewerkers. We houden bij wie van onze tachtigplussers heeft aangegeven dat hij/zij contact wil met van één van onze bezoekmedewerkers. De predikant wordt ingezet voor het zgn. crisispastoraat (bij ziekte, overlijden en andere crisismomenten), voor gesprekken over geloofsvragen en bij doop en belijdenis. Hij is ook altijd aanwezig bij onze koffie-ochtend, elke eerste dinsdag van de maand van 10:30-12:00u. Contactpersoon van het pastorale team is ouderling Rob Snijders. 
 
Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
Onze werkgroep vieren regelt niet alleen de praktische zaken rond de kerkdienst, maar denkt ook na over creatieve liturgische vormen. Voor de invulling van bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, startzondag, etc.) stellen we steeds weer een ander voorbereidingsgroepje samen. Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Contactpersoon: Ellen van Hooijdonk (076-5218365).
 
Bloemenwerkgroep Bloemenwerkgroep
De bloemengroep van de Marcuskerk bestaat uit 11 personen die ieder gedurende een maand ervoor zorgen dat er één, soms twee vazen met bloemen staan voor gemeenteleden die dat nodig hebben.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd, met kerst, in de 40 dagen tijd, met Pasen, Pinksteren en in de Oogstdienst en als er iets bijzonders te vieren is, verzorgt een groepje van drie personen een symbolische bloemschikking.

 
 
Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk

Interieur-/Kunstcommissie Markuskerk
De leden van de ”Interieur/Kunstcommissie” van de Markuskerk zijn Neeltje Struijk en Jan Lambrechts.
Wij zijn met elkaar bezig de Markuskerk te adviseren met de inrichting, exposities in de Voorhof te organiseren en kleine verzamelingen in de vitrinekast in de hal. Dit doen we al vele jaren met plezier er zijn heel wat mooie schilderijen in onze Voorhof te zien geweest. Ook bijzondere voorwerpen in de vitrinekast te bewonderen.
 
 
Sectieteam Markuskerk Sectieteam Markuskerk
  • Paul Vlaardingerbroek (voorzitter)
  • Wilma Bondzio- Hupkens (scriba)
  • ds. Ton van Prooijen (predikant)
  • Ellen van Hooijdonk 
  • Wim van de Giessen
  • Sonja Vrins-Kamminga
  • Rob Snijders
  • Jan Willem van der Wel
  • Victor Witter