Werkgroep vieren

Werkgroep vieren
In het kader van de samenwerking tussen de Markuskerk en de Lucaskerk bestaat er een gezamenlijke werkgroep Vieren voor beide wijkgemeenten. De leden van de werkgroep zijn allen betrokken gemeenteleden die zich bezighouden met zaken betreffende de vieringen in de Lucaskerk en de Markuskerk. Daarbij gaat het om zowel praktische als inhoudelijke zaken. Dit betreft de roosters voor de vieringen, het zoeken van gastvoorgangers en de organisatie van bijzondere vieringen, zoals de periodes van de 40-dagen tijd en de adventstijd. Hiervoor onderhoudt de werkgroep contacten met allerlei betrokkenen bij de vieringen.
De werkgroep Vieren vergadert zes keer per jaar en is nog op zoek naar versterking. Heb je belangstelling hiervoor of wil je meer informatie hierover, stuur dan mail naar vieren@lucaskerk.nl
 
terug