Diaconie Diaconie
'Heb uw naaste lief als uzelf’, is een kernboodschap van het christendom. De kerk roept ons daarom steeds op te werken aan een rechtvaardige wereld. Op de diaconale pagina van de Protestantse Gemeente Breda vind je uitgebreide informatie over de doelen die we daarbij ondersteunen.

De Markuskerk gemeenschap draagt daaraan haar steentje bij. We zetten ons, samen met vrijwilligers uit de Lucas- en Johanneskerk en de R.K. Michaelkerk (schuin tegenover de Markuskerk), in voor noodopvang van asielzoekers.
In de Michaelkerk organiseren we, met een groep van Oekraïense vluchtelingen en vrijwilligers uit de Markus- en Michaelkerk, een Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. En in onze wijkinloop op de donderdagochtend (ook samen met de Michaelkerk) is er, behalve gezelligheid en de mogelijkheid van een pastoraal gesprek, ook de mogelijkheid van een sociaal advies. Elke maand zamelen we producten en geld in voor de Voedselbank Breda. Eén keer in het jaar is er een (sobere) diaconale maaltijd waarvan de opbrengt naar een goed doel gaat.
terug