Welkom in de Markuskerk! Welkom in de Markuskerk!
Wij zijn een van de drie wijkkerken van de Protestantse Gemeente Breda. Als kerkgemeenschap willen we een open, betrokken en gastvrije gemeenschap zijn en hebben we aandacht voor alle leeftijden. Zowel in onze vieringen als in de activiteiten die we organiseren of aan meewerken.

Betrokken
We zijn betrokken op de maatschappij waarin we leven. Met een Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen (samen met de Michaelkerk), noodopvang voor asielzoekers, financiële ondersteuning van bijvoorbeeld de Voedselbank Breda. Dat doen we steeds meer samen met de andere twee wijkkerken (Lucaskerk en Johanneskerk) van de Protestantse Gemeente Breda, evenals met andere kerken in Breda. 
Er is veel ruimte om samen naar nieuwe wegen te zoeken, als individu en als kerkgemeenschap. Je bent van harte welkom!

Ben je nieuw?
Ben je helemaal nieuw in Breda en wil je verder kennismaken? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Dan kunnen we je vertellen over het reilen en zeilen in onze gemeente. Als je verhuisd bent naar Breda en al lid bent van de Protestantse Kerk Nederland, neemt de wijkouderling met een welkomstbrief contact met jou op.
En in alle gevallen brengen we je ook graag in contact met gemeenteleden die betrokken zijn bij facetten die jij ook van belang vindt.

Adres: Hooghout 96,
4817 ED Breda
Telefoon: 076 5140080
Email@ Markuskerk@PKNBreda.nl 
 
Actueel Actueel
Symposium Kerk en Slavernij. Geschiedenis – heden – toekomst
Op vrijdag 26 januari 2024 is dit symposium gehouden in de Markuskerk. Sprekers waren Mgr. Karel Choennie (bisschop van Paramaribo), prof. dr. Heleen Zorgdrager (hoogleraar PThU, betrokken bij het onderzoek naar kerk en slavernij) en dr. Ferdinand Igbeche (pastor Destiny Church International Breda). Het symposium is nog online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Markuskerk Breda)
Organisatie: Bisdom Breda, Protestantse Gemeente Breda, Mattheüskerk, Destiny Church International Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda en de Stichting Herdenking Afschaļ¬ƒng Slavernij Breda (HASB).

Hoop op Vrede (?/!)
Op veel plaatsen in de wereld wordt op vrijdagmiddag gebeden voor vrede en verzoening, ook in Breda, Middelburg en Rotterdam. Dit ‘Coventry-gebed’ (bij ons de eerste van de maand om 12:00 uur in de Grote Kerk) vindt haar oorsprong in de kathedraal van Coventry, die in november 1940 werd verwoest. De dag na het bombardement vond men twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat er niet gekozen moest worden voor vergelding, maar voor verzoening. Na de oorlog ontstond vanuit Coventry een wereldwijd netwerk van kerken, de ‘Community of the Cross of Nails’.
Breda, Middelburg en Rotterdam, drie lidsteden van deze Community, houden op 18 februari een regiobijeenkomst vanaf 11:00 uur in de Lutherse Kerk (Breda). Tot ongeveer 11:45 uur is er koffie en kunnen we kennismaken en ervaringen uitwisselen. Daarna trekken we onze jassen weer aan voor een stadswandeling langs plekken van vrede. Rond 13:00 uur zijn we terug. Dan lunchen we. Om 13:30 uur willen we doorpraten over het thema HOOP. En om 14:30 uur willen we de bijeenkomst afsluiten met het Coventrygebed voor vrede en verzoening.
We gebruiken de achteringang van de kerk, Stadserf 3 Breda. Graag doorgeven als je komt (gp.wilms@ziggo.nl).
Petra Wilms, Bram Heringa en Ton van Prooijen

 
 
Vieringen en agenda Vieringen en agenda
Elke zondag is er een viering om 10:00 uur in de Markuskerk (Hooghout 96, 4817 ED Breda). Maar eenmaal in de maand is de Markuskerk gesloten op zondag en gaan we op bezoek in de viering in de Lucaskerk (Haagse Beemden, Tweeschaar 125, 4822 AS, Breda). Een overzicht van onze vieringen vind je op: https://www.pknbreda.nl/vieringen
Online meevieren of terugkijken kan via Kerdienstgemist.

Terugkerende activiteiten:
Koffieochtend/wijkinloop: elke donderdagochtend tussen 10:00-12:00 uur (Let op: in de Michaelkerk, Hooghout 67, Breda). Elke eerste donderdag van de maand is ds Ton van Prooijen aanwezig.
Maaltijden: elke 3e dinsdag van de maand van 17:30- 20:00 uur.
Oecumenische vieringen in de Leystroom: elke 3e vrijdag van de maand om 14:00 uur.
Oecumenische bijeenkomsten Vredenbergh: woensdagmiddagen (15:00-16:45) dit najaar 18 oktober en 22 november; in 2924 31 januari, 27 maart, 29 mei en 24 juli (meer info hierover op pagina Äctiviteiten').
Voor de overige activiteiten, bekijk de algemene agenda op: https://www.pknbreda.nl/agenda 
 
Kerkblad S'Amen en wekelijkse Nieuwsbrief Kerkblad S'Amen en wekelijkse Nieuwsbrief
Ons kerkblad S'Amen wordt negen keer per jaar aan alle leden van de Protestantse Gemeente Breda gestuurd. Het laatst uitgekomen nummer van S’Amen is via deze link te lezen.

Samen op Zondag is de gezamenlijke nieuwsbrief voor alle drie wijkkerken van de Protestantse gemeente Breda.  Aanmelden hiervoor kan via deze link.
 
Sectie Team Markuskerk Sectie Team Markuskerk
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Breda gaat over die beslissingen die de hele Bredase gemeente betreffen. Voor zaken die specifiek in de wijkkerken spelen, heeft elke wijkkerk een Sectie Team. Het Sectie Team van de Markuskerk bestaat uit: Paul Vlaardingerbroek (voorzitter), Wilma Bondzio (scriba), Ds. Ton van Prooijen (predikant), Wim van de Giessen, Ellen van Hooijdonk, Rob Snijders, Sonja Vrins, Jan Willem van der Wel en Victor Witter
 
Contact Contact
Voor algemene informatie over de Markuskerk kunt u terecht bij de scriba van ons Sectie Team, Wilma Bondzio-Hupkens (whupkens@live.nl). De voorzitter van het Sectie Team is Paul Vlaardingerbroek (vlaar635@planet.nl).