Welkom in de Markuskerk! Welkom in de Markuskerk!
Als kerkgemeenschap willen we een open, betrokken en gastvrije gemeenschap zijn. In onze vieringen, ‘s zondags om 10 uur. En in onze activiteiten doordeweeks, zoals de koffieochtend op de donderdag en de maaltijden van onze kookclub, elke 3e dinsdag van de maand. Ook in avonden die we organiseren over bepaalde thema’s. Er is veel aandacht voor kinderen en jeugd en voor de omlijsting van onze vieringen met muziek en bloemen.

We zijn betrokken op de maatschappij waarin we leven. Met een Weekendschool voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen (samen met de Michaelkerk), Noodopvang voor asielzoekers, financiële ondersteuning van bijvoorbeeld de Voedselbank Breda. Dat doen we steeds meer samen met de andere twee wijkkerken (Lucaskerk en Johanneskerk) van de Protestantse Gemeente Breda, en ook samen met andere kerken in Breda.

Er is veel ruimte om samen naar nieuwe wegen te zoeken, als individu en als kerkgemeenschap. Je bent van harte welkom!

Ons adres is: Hooghout 96, 4817 ED Breda

 
terug