Werkgroep Leren & Ontmoeten

Werkgroep Leren & Ontmoeten
Leren, mensen stimuleren zich te verdiepen in het evangelie, en Ontmoeten en te verbinden als kinderen van één Vader, daar gaat het in deze werkgroep om.
Dat doen we met een Oecumenisch (samen met de parochies) Leerhuis in de Lucaskerk en de Markuskerk, met activiteiten voor ontmoeting, geloofsverdieping, actualiteit, creativiteit en ontspanning. Bij de foto hioerboven: vertoning van de film "The Father" in de Markuskerk op 22 november 2023.
Dit najaar (2023) met elke maand een nieuw thema: '(On)vrede' in september, 'Vertel me wie je bent' in oktober, 'Afscheid en verlies' in november en 'De geest van Kerst' in december.  Hier vind je het programma voor dit najaar. In de Lucaskerk kun je, voorafgaand aan de Leerhuisavond, deelnemen aan een gezamenlijk maaltijd (kosten E 5,50), waarvoor je je via de website www.PKNBreda.nl/formulier  kunt opgeven, uiterlijk zondagavond vóór de leerhuisavond. Aan beide onderdelen van de avond kun je afzonderlijk meedoen.
Heb je zin om mee te doen met het organiseren van deze activiteiten, neem dan gerust contact op met Arja van der Velde, arjavandervelde@gmail.com
 
terug